STOP dyskryminacji polskich studentów – podpisz petycję!

Sz. P.
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

W imieniu studentów oraz tegorocznych kandydatów na studia, a także zatroskanych Polaków pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie w związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji na studia wyższe w naszym kraju.

Z całej Polski dochodzą do nas informacje, że liczba przyjętych cudzoziemców w porównaniu do polskich studentów jest niezwykle duża, co ogranicza możliwości dostania się na studia naszych rodaków. Maturzyści, którzy często marzyli, by kształcić się na wymarzonych uniwersytetach, zostali pozbawieni miejsc poprzez cudzoziemców (głównie z Białorusi i Ukrainy), zdających testy maturalne na innym poziomie niż w Polsce. Publiczne uniwersytety brały pod uwagę wyniki matury zagranicznej na takim samym poziomie, jak wyniki matury polskiej. Z tego powodu m.in. na kierunku informatyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza próg przyjęcia na studia wzrósł z ok. 50 na 80 punktów! Poznań nie jest osamotnionym przypadkiem – podobna sytuacja ma miejsce także na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

Lista kandydatów przyjętych na informatykę,
UAM w Poznaniu

Oburza nas także fakt, że za każdego zagranicznego studenta Rząd wypłaca uczelniom trzykrotnie wyższe dotacje niż za studenta polskiego. To jawna dyskryminacja Polaków.

Masowa imigracja do Polski, zwłaszcza zza granicy wschodniej, jest poważnym problemem w ostatnich latach. Braki kadrowe w Polsce są faktem, a tego typu działania na polskich uczelniach wyższych przyczyniają się do kosztownego kształcenia cudzoziemców i pogłębiania tego problemu społecznego.

Sprzeciwiamy się nierównemu traktowaniu polskich i zagranicznych studentów. Mamy dość faworyzowania obcokrajowców i dyskryminowania polskich studentów na polskich uniwersytetach.

Z wyrazami szacunku,
polscy kandydaci na studia, studenci i zatroskani rodacy

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez witrynę, wymagana jest akceptacja naszej polityki prywatności.