Powiedz nie bezprawnym roszczeniom żydowskim – podpisz petycję!

Szanowny Panie Premierze,
 
Od dłuższego czasu obserwuję działania państwa Izrael i bardzo mnie niepokoją. Dlatego zwracam się do Pana, jako Polak zatroskany o suwerenność państwa polskiego i jej świadomy obywatel, dla którego niezależność naszego kraju jest sprawą najwyższej wagi. Moje zaniepokojenie wynika z tego, jak wygląda obecna współpraca polsko-izraelska, a konkretnie bezprawne działania władz Izraela zmierzające do odzyskania mienia zagrabionego przez Niemców, nawet w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy już nie żyją.
 
Od wielu lat trwa akcja lobbingowa Izraela i Stanów Zjednoczonych, która ma na celu zapłatę przez Polskę odszkodowań za działania Niemiec podczas II wojny światowej. Jako świadomy Polak nie godzę się z tym, aby odpowiadać za czyny popełnione przez okupanta.
 
24 czerwca 2021 r. Ambasada Izraela wezwała Polskę do stosowania Deklaracji Terezińskiej, która miałaby rzekomo zobowiązać Polskę do uregulowania statusu prawnego majątku ofiar Holocaustu.
 
Deklaracja Terezińska nie ma żadnych skutków prawnych dla Polski. Jak podkreślał w 2018 roku wiceminister MSZ Piotr Wawrzyniak „Deklaracja Terezińska nie jest wiążącym aktem prawa międzynarodowego. Opisywany dokument nie nakłada obowiązków i nie przewiduje sankcji w przypadku nieosiągnięcia celów ustanowionych w Deklaracji. Tym samym Rzeczpospolita Polska, tak jak pozostałe 45 państw uczestniczących w Konferencji, nie jest prawnie zobowiązana do wypełniania postanowień i celów wskazanych w ww. dokumencie”.
 
Żyjemy w XXI wieku – zasada braku zbiorowej odpowiedzialności powinna być przestrzegana. Nie godzę się z tym, że jako obywatel Polski mam odpowiadać za coś czego dokonali niemieccy barbarzyńcy, którzy zaatakowali nasz kraj, okupowali go i eksterminowali jego elity.
 
Dlatego w imieniu swoim i całej mojej rodziny wnoszę o jak najszybszy sprzeciw wobec bezprawnych roszczeń państwa izraelskiego. Wnoszę również o wprowadzenie prawa chroniącego nas przed grabieżą majątku narodowego pod pozorem odszkodowań za czyny Niemców. 
 

Wnoszę o przestrzeganie zasad cywilizacji łacińskiej, która mówi, że odpowiedzialność zbiorowa jest niedopuszczalna.

Wnoszę również o drastyczną rewizję relacji polsko-izraelskich z kolonialnych na bardziej partnerskie. Nie możemy sobie pozwalać na działania ambasadora Izraela przypominające bardziej namiestnika kolonii niż delegata partnera przyjaznego państwa.

Z wyrazami szacunku,

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez witrynę, wymagana jest akceptacja naszej polityki prywatności.