Petycja: Powiedz „nie” masowej imigracji do Polski!

Ta petycja już się zakończyła. Dziękujemy za każdy podpis! Wspieraj nasze działania.

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się do Pana jako Polacy zatroskani o los i przyszłość Polski – świadomi obywatele, dla których siła naszego państwa jest sprawą najwyższej wagi. Nasze zaniepokojenie wynika z tego, jak wygląda obecna kwestia sprowadzania ludzi obcej narodowości do pracy w Polsce, a konkretnie z jej masowego charakteru i braku sprawowania kontroli nad całym procesem.

Idąc ulicami większych miast widzimy zmiany w strukturze etnicznej Polski. Liczby jeszcze bardziej odzwierciedlają ten proces. Zagrożeniem dla spójności etnicznej jest masowa imigracja z Ukrainy i Azji Centralnej. Tylko w pierwszej połowie 2022 r. wydaliśmy zezwolenia na pracę dla 16 tysięcy Hindusów, 10 tysięcy Filipińczyków, czy 5 tysięcy Indonezyjczyków.

Uznajemy, że nie jest to zdrowa i pożądana sytuacja. Polska powinna rozwijać się dzięki pracy Polaków. Naszą siłą powinna być nasza polskość i monoetniczność — a nie posiłkowanie się imigrantami, tak jak robiły to państwa zachodnie w latach 60. Doprowadziło je to do stanu degeneracji, w której mieszkańcy są terroryzowani przez mniejszości narodowe tworzące gangi i strefy no-go.

My chcemy tego uniknąć. Uważamy, że Polak może być mądry jeszcze przed szkodą. Zwracamy się do Pana, ponieważ jeszcze mamy czas, żeby odwrócić ten niebezpieczny proceder.

Jako świadomi obywatele sprzeciwiamy się zjawisku masowej i niekontrolowanej imigracji z krajów Ukrainy, Białorusi i Azji Centralnej. Taka sytuacja doprowadzi do strat odczuwanych przede wszystkim przez zwykłych Polaków, zyskają natomiast globalne korporacje, które dążą do tego, żeby człowiek był jak najbardziej pozbawiony tożsamości.

Żądamy wprowadzenia strategii kontroli zjawiska imigracji z krajów obcych nam kulturowo. Chcemy zachowania spójności etnicznej i kulturowej. Chcemy, aby Polska była przede wszystkim dla Polaków!

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez witrynę, wymagana jest akceptacja naszej polityki prywatności.