Łapy precz od Ronda Dmowskiego – podpisz petycję!

Roman Dmowski jest niekwestionowanie zasłużoną postacią dla wszystkich Polaków. Jak stwierdził Senat w swojej uchwale w 1993 r. Dmowski „dobrze przysłużył się Ojczyźnie”. Historycy nie mają wątpliwości, iż miał on ogromny wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

„Roman Dmowski to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych, polskich polityków, mężów stanu, ale także osób, które stworzyły pewien program. Jego celem nie było tylko odzyskanie niepodległości w 1918 r., ale także program budowania tego co on sam nazwał nowoczesną polskością” – mówił profesor Jan Żaryn.

W swojej działalności Roman Dmowski kładł nacisk na związek pomiędzy rozwojem Narodu i posiadaniem własnego Państwa formułując pojęcie narodowego interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkałych przez polską większość, a także podniesienie świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych. Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako reprezentant Polski na konferencji w Wersalu przyczynił się w stopniu decydującym do ukształtowania naszych granic, a zwłaszcza granicy zachodniej.

Niestety feministki od dwóch lat próbują zmienić nazwę Ronda Dmowskiego w Warszawie na Rondo Praw Kobiet. Zarzucają Dmowskiemu m.in. seksizm. Zarzuty te są absurdalne, bowiem to Narodowa Demokracja wprowadziła największą liczbę kobiet do Sejmu w niepodległej Polsce. Feministki zarzucają też Dmowskiemu szowinizm i bezkrytyczną gloryfikację Polaków. Nic bardziej mylnego. Dmowski widział wady Polaków i krytykował je, żeby uczynić Polskę sprawniej zarządzaną i nowocześniejszą. Jak pisał: „Na głębszych podstawach oparty patriotyzm nie potrzebuje też żywić się i wspierać przekonaniem o wyższości swego narodu nad innymi, a poczucie niższości własnego narodu pod jakimkolwiek względem nie może zmniejszyć jego moralnej siły. Przywiązanie do narodu nie powinno osłabiać umysłu człowieka, jego zdolności do krytyki, nie powinno go zaślepiać w sądach o tym, co mu najbliższe, szerzenie zaś w narodzie przyjemnych złudzeń co do własnej wartości jest tym szkodliwsze, im dalsze są one od prawdy”.

Propozycja zmiany nazwy była dyskutowana na komisji nazewnictwa Rady Warszawy, ale ta nie wyraziła jeszcze swojej opinii. Prawdopodobnie wkrótce ją wyrazi i będzie dyskutowana na najbliższej sesji Rady Warszawy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski popiera zmianę, natomiast wielu radnych jeszcze się waha. Wyraźmy swój sprzeciw! Pokażmy, że Polacy, nie chcą zmiany nazwy Ronda Dmowskiego.

Sprzeciwiamy się umniejszaniu rangi znaczenia tego polityka i męża stanu. Gdyby nie tacy jak on, Polski nie byłoby nigdy!

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez witrynę, wymagana jest akceptacja naszej polityki prywatności.

 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.

 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.

 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.

 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.

 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.

 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.

 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą podpisania petycji.